Duurzaamheid in strategie van dormakaba

Published by

Posted on 19 januari 2022

Duurzaamheid is in de kern van de visie en strategie van dormakaba geplaatst. We versterken onze betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling langs de gehele waardeketen met een toonaangevend kader en ambitieuze doelstellingen: tegen 2030 moet koolstofneutraliteit bereikt worden, terwijl 42% van de eigen koolstofemissies en 25% van de koolstofemissies van ingekochte goederen en diensten, alsook van het gebruik van verkochte producten, gereduceerd moeten worden.

In de afgelopen vijf jaar heeft dormakaba een sterke basis gelegd in lijn met de maatschappelijke verwachtingen om een duurzaamheidspionier te worden op verschillende gebieden binnen de branche van toegangsoplossingen. Tijdens de voorbije duurzaamheidscyclus heeft dormakaba haar CO2-uitstoot met 20% verminderd ten opzichte van het boekjaar 2017/18. Meer dan 45% van de productiesites van het bedrijf zijn nu ISO 14001-gecertificeerd, terwijl 85% van de werknemers onder een gezondheids- en veiligheidsbeheerssysteem vallen. Bovendien is dormakaba een van de eerste bedrijven in de bouwsector die leveranciers benadert om hun sociale en milieuprestaties te beoordelen.

Klik hier voor het duurzaamheidsverslag.